รับนักศึกษาใหม่2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2561
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติให้เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
โครงการวันภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการ"พัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกปรัชญา มมร.ยโสธร "
ประเพณีจุดไฟตูมกา ประจำปี2559
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริการ คณะจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
โครงการไหว้ครู-รับน้อง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ"ปรัชญาสันจร"ประจำปีงบประมาณ2559
โครงการ “อาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่” ประจำปี2559
โครงการ “อนุรักษ์ภาษาธรรมอีสาน”ประจำปี2559
โครงการวันภาษาไทยประจำปี2559
โครงการศีลธรรมนำเยาวชนสู่วิถีพุทธ ประจำปี 2559
โครงการเเนะเเนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมวันแม่2559
โครงการอาสาฬหบูชารำลึก ประจำปี 2559
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ2559
โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งบประมาณประจำปี2559
โครงการ"รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ประจำปี 2559"
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี2559
โครงการ "วิสาขบูชารำลึก"ประจำปี2559
งานสัปดาห์วันสถาปนา จังหวัดยโสธร ประจำปี 2559
กีฬาสัมพันธ์ ศาสนศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 9
โคงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
การอบรมหลักสูตร"การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง"
โครงการอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ แบบสะสม 15 วัน ประจำปีพุทธศักราช 2559
ค่ายศึกษาศาสตร์อาสาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2559
กีฬาสี มมร ครั้งที่3 ล้านนาเกมส์2559
พระมหาจิรายุทธ ปโยโค ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 แก่พระนักศึกษา
ประเพณีเเข่งเรือยาว ประจำปี 2558
ประเพณีลอยกระทง ปี2558
พิธีประทานปริญญาบัตร 2558
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558
มุฑิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 54 ปี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค
ประเพณีจุดไฟตูมกา ประจำปี2558
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม2558
โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ (วาทศิลป์) ประจำปีงบประมาณ 2558
ซ้อมรับปริญญา58
พิธีไหว้ครูและรับน้อง ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
วิธีไหว้ครู-รับน้อง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
รองอธิการฝ่ายบริหารตรวจเยี่ยม17-09-58
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2557
กิจกรรมวันแม่58
ปฐมนิเทศคณาจารย์1/58
ปฐมนิเทศปี1-58
วันรพี58
กำหนดเปิดเรียน1-58
ปฐมนิเทศ ปี58
bike formom
โครงการรดน้ำดำหัว58
อบรมพระสอนศีลธรรมงบ58
วันมาฆบูชารำลึก58
ประเพณีบุญเผวส58
กีฬา57
วันพ่อ57
โครงการสหกิจศึกษา57
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสังคม
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
อธิการบดีมมร มอบเกียรติบัติกัมมัฏฐาน 57
ประเมินภายใน
พิธีประทานปริญญา57
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ปี57
กิจกรรมทำบุญและกีฬา56
ศาสนศาสตร์เกมส์ครั้งที่7
ผ้าป่าน้องพีมมร
ผ้าป่าสามัคคี
สมศ ให้การรับรองมมร
ประชุมอาคารหอประชุมครั้งแรก
ประกันภายใน
ศีลธรรมนำเยาวชนสู่วิถีพุทธ
อธิการบดีเดินทางมาตรวจเยี่ยมมมร ยโสธร
สัมมนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ผอแถลงนโยบาย
ถวายมุทิตาแด่ผอรูปใหม่
การสอนภาษาไทยบำเพ็ญประโยชน์
คลีนนิ่งเดย์
มุทิตาสักการะเข้าพรรษา56
ประธานนักศึกษา 56
สัมมนากกต.จังหวัดยโสธร
ขอแสดงความยินดีแด่หัวหน้าฯ
ถวายมุทิตาสักการะแด่องค์อธิการบดี
ภาพพิธีประทานปริญญาบัตรปีพ.ศ.56(รุ่นที่58)
ภาพพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรปีพ.ศ.56ชุด1
ประเพณีบุญบั้งไฟปี56