เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. สภาคณาจารย์ได้มีการประชุมสัญจร ณ อาคารหอประชุมที่ทำการ มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นครั้งแรกและพร้อมกันนั้นคณาจารย์ทั้งหลาย ได้เดินสำรวจความพร้อมบริเวณรอบๆอาคารต่างๆ เพื่อความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ โดยมีพระมหาจิรายุทธ ปโยโค รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธาน..