อธิการบดีมมร มอบเกียรติบัติกัมมัฏฐาน 57

พระราชบัณฑิต รักษาการอธิการบดี ได้เมตตาเป็นประธานพิธีปิดโครงการกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ปีพ.ศ. 2557 พร้อมทั้งได้มอบเกี่ยรติบัติแก่นักศึกษาผู้ผ่านโครงการและยังได้ตรวจเยี่ยม สถานที่ต่างๆของวิทยาลัยอีกทั้งยังได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.09-15.09 น. (ทีมข่าวybc)..