โครงการเเนะเเนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเเนะเเนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ โรงเเรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร