ประกวดราคาฝ่ายพัสดุ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เปิดจำหน่ายซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุ ในราคา 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0-4575-6859, 08-5416-5539   

     คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เปิดขยายจำหน่ายซองประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุ ในราคา 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2556 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 08-5416-5539 

 

คลิกดาวน์โหลดดูรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเพิ่มเติม คสล ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์